RFN File

? Cách mở file .RFN? Những phần mềm mở file .RFN và sửa file lỗi. Convert Binary RFN file sang định dạng khác.

.RFN File Extension

   
File name RFN File
File Type RoboForm Safenote File
Nhà phát triển Siber Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .RFN là file gì?

RFN là Misc Files - RoboForm Safenote File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Siber Systems.

tập tin được tạo ra bởi Safenote RoboForm, một chương trình sử dụng để lưu trữ một cách an toàn thông tin cá nhân; chứa một đoạn văn bản bí mật, chẳng hạn như mật khẩu ATM hoặc một tổ hợp phím khóa; sử dụng một cách an toàn tiết kiệm và xem lại thông tin cá nhân nhạy cảm.

What is a RFN file?

Safenote file created by RoboForm, a program used for securely storing personal information; contains a secret text fragment, such as an ATM password or a lock key combination; used to safely save and review sensitive personal information.

Cách mở .RFN file

Để mở file .RFN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RFN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RFN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RFN do người dùng đóng góp.

  • Siber Systems RoboForm
  • avast! EasyPass
  • avast! EasyPass
  • AI RoboForm
  • Siber Systems AI RoboForm
  • Sphere
  • Sphere

Chuyển đổi file .RFN

File .RFN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *