RFO File

? Cách mở file .RFO? Những phần mềm mở file .RFO và sửa file lỗi. Convert Binary RFO file sang định dạng khác.

.RFO File Extension

   
File name RFO File
File Type RoboForm Option File
Nhà phát triển Siber Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .RFO là file gì?

RFO là Data Files - RoboForm Option File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Siber Systems.

Tập tin được sử dụng bởi RoboForm, một chương trình cho phép người dùng lưu trữ một cách an toàn thông tin cá nhân của họ; chứa nhiều loại hình dữ liệu chương trình RoboForm, chẳng hạn như giấy phép phần mềm, lưu trữ, hoặc cài đặt; dùng để lưu trữ thông tin cài đặt RoboForm và sở thích của chương trình.

What is a RFO file?

File used by RoboForm, a program that allows users to securely store their personal information; contains various types of RoboForm program data, such as software licenses, caches, or settings; used to store RoboForm installation information and program preferences.

Cách mở .RFO file

Để mở file .RFO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RFO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RFO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RFO do người dùng đóng góp.

  • Siber Systems RoboForm

Chuyển đổi file .RFO

File .RFO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *