RGD File

? Cách mở file .RGD? Những phần mềm mở file .RGD và sửa file lỗi. Convert N/A RGD file sang định dạng khác.

.RGD File Extension

   
File name RGD File
File Type Raft Saved Game File
Nhà phát triển Raft Developer
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (10 Bình chọn)

File .RGD là file gì?

RGD là Game Files - Raft Saved Game File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Raft Developer.

Hồ RGD là một file save game được tạo ra bởi Raft, một trò chơi mà những nỗ lực chơi để tồn tại trên một chiếc bè trong đại dương. Nó chứa lưu tiến bộ trò chơi, trong đó bao gồm sức khỏe, nước, và mức lương thực của người chơi và bổ sung vào chiếc bè.

What is a RGD file?

An RGD file is a saved game file created by Raft, a game where the player attempts to survive on a raft in the ocean. It contains saved game progress, which includes the player's health, water, and food levels and additions to the raft.

Cách mở .RGD file

Để mở file .RGD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RGD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RGD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RGD do người dùng đóng góp.

  • Raft

Chuyển đổi file .RGD

File .RGD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *