RGMC File

? Cách mở file .RGMC? Những phần mềm mở file .RGMC và sửa file lỗi. Convert N/A RGMC file sang định dạng khác.

.RGMC File Extension

   
File name RGMC File
File Type RootsMagic Genealogy Project File
Nhà phát triển RootsMagic
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .RGMC là file gì?

RGMC là Data Files - RootsMagic Genealogy Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RootsMagic.

hồ sơ dự án tiền sử gia đình tạo ra bởi RootsMagic, một chương trình được sử dụng để nắm bắt thông tin lịch sử gia đình; tiết kiệm tổ tiên và con cháu và bao gồm thời gian và thông tin cá nhân; có thể được in để báo cáo như biểu đồ phả hệ, tờ nhóm gia đình, và các báo cáo tường thuật.

What is a RGMC file?

Family history project file created by RootsMagic, a program used for capturing family history information; saves ancestors and descendants and includes timeline and personal information; can be printed to reports such as pedigree charts, family group sheets, and narrative reports.

Cách mở .RGMC file

Để mở file .RGMC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RGMC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RGMC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RGMC do người dùng đóng góp.

  • RootsMagic

Chuyển đổi file .RGMC

File .RGMC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *