RGN File

RGN là GIS Files - Garmin Regional Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Garmin.

.RGN File Extension

   
File name RGN File
File Type Garmin Regional Map File
Nhà phát triển Garmin
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (10 Bình chọn)

File .RGN là file gì?

RGN là GIS Files - Garmin Regional Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Garmin.

Bản đồ tập tin dữ liệu lưu trong một định dạng cơ sở dữ liệu; chứa bản đồ của một khu vực cụ thể mà có thể được nạp bằng phần mềm và thiết bị GPS Garmin; cũng có thể chứa thông tin có thể được sử dụng để cập nhật phần mềm thiết bị GPS của.

What is a RGN file?

Map data file saved in a database format; contains a map of a specific region that can be loaded by Garmin software and GPS devices; may also contain information that can be used to update a GPS device's firmware.

Phần mềm mở file .RGN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RGN do filegi.com tổng hợp.

  • ARES Professional
  • ARES Lite
  • ARES Lite
  • Ares
  • ARES Professional mach
  • Satmaster Pro
  • Satmaster Pro

Chuyển đổi file .RGN

           

File .RGN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *