RGN File

? Cách mở file .RGN? Những phần mềm mở file .RGN và sửa file lỗi. Convert N/A RGN file sang định dạng khác.

.RGN File Extension

   
File name RGN File
File Type Garmin Regional Map File
Nhà phát triển Garmin
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (10 Bình chọn)

File .RGN là file gì?

RGN là GIS Files - Garmin Regional Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Garmin.

Bản đồ tập tin dữ liệu lưu trong một định dạng cơ sở dữ liệu; chứa bản đồ của một khu vực cụ thể mà có thể được nạp bằng phần mềm và thiết bị GPS Garmin; cũng có thể chứa thông tin có thể được sử dụng để cập nhật phần mềm thiết bị GPS của.

What is a RGN file?

Map data file saved in a database format; contains a map of a specific region that can be loaded by Garmin software and GPS devices; may also contain information that can be used to update a GPS device's firmware.

Cách mở .RGN file

Để mở file .RGN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RGN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RGN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RGN do người dùng đóng góp.

  • ARES Professional
  • ARES Lite
  • ARES Lite
  • Ares
  • ARES Professional mach
  • Satmaster Pro
  • Satmaster Pro

Chuyển đổi file .RGN

File .RGN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *