RGSS3A File

? Cách mở file .RGSS3A? Những phần mềm mở file .RGSS3A và sửa file lỗi. Convert Binary RGSS3A file sang định dạng khác.

.RGSS3A File Extension

   
File name RGSS3A File
File Type RPG Maker VX Ace RGSS Encrypted Archive
Nhà phát triển Enterbrain
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (39 Bình chọn)

File .RGSS3A là file gì?

RGSS3A là Game Files - RPG Maker VX Ace RGSS Encrypted Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Enterbrain.

Hồ RGSS3A là một tập tin lưu trữ được tạo ra bởi RPG Maker VX Ace, một trò chơi (RPG) tác giả nhập vai. Nó chứa dữ liệu trò chơi chẳng hạn như nhân vật, đồ họa, và bản đồ. file RGSS3A được mã hóa để bảo vệ tài liệu trò chơi gốc.

What is a RGSS3A file?

An RGSS3A file is an archive file created by RPG Maker VX Ace, a role-playing game (RPG) creator. It contains game data such as characters, graphics, and maps. RGSS3A files are encrypted to protect original game material.

Cách mở .RGSS3A file

Để mở file .RGSS3A click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RGSS3A bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RGSS3A

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RGSS3A do người dùng đóng góp.

  • RPG Maker VX Ace
  • RPG MAKER VX Ace Lite
  • RPG MAKER VX Ace Lite
  • RPG Maker VX.Ace FR
  • RPG Maker VX Ace versao

Chuyển đổi file .RGSS3A

File .RGSS3A có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *