RGSSAD File

? Cách mở file .RGSSAD? Những phần mềm mở file .RGSSAD và sửa file lỗi. Convert Binary RGSSAD file sang định dạng khác.

.RGSSAD File Extension

   
File name RGSSAD File
File Type RPG Maker VX RGSS Encrypted Archive
Nhà phát triển Enterbrain
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (23 Bình chọn)

File .RGSSAD là file gì?

RGSSAD là Game Files - RPG Maker VX RGSS Encrypted Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Enterbrain.

Encrypted Lưu trữ tập tin được tạo ra bởi RPG Maker VX (RPGVX), một chương trình dùng để tạo ra vai trò-chơi trò chơi gốc (game nhập vai); chứa dữ liệu và các file đồ họa cho các trò chơi; giống hệt nhau đến tập tin .RGSS2A ngoại trừ nó không giữ tập tin âm thanh; mã hóa để bảo vệ tài liệu trò chơi gốc.

What is a RGSSAD file?

Encrypted Archive file created by RPG Maker VX (RPGVX), a program used to create original role-playing games (RPGs); contains data and graphic files for the game; identical to the .RGSS2A file except it does not hold audio files; encrypted to protect original game material.

Cách mở .RGSSAD file

Để mở file .RGSSAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RGSSAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RGSSAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RGSSAD do người dùng đóng góp.

  • RPG Maker XP
  • RPGXP
  • RPGXP
  • Movie Maker
  • RGSS-RTP Standard
  • RPG Tsukuru XP
  • RPG Tsukuru XP

Chuyển đổi file .RGSSAD

File .RGSSAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *