RHISTORY File

? Cách mở file .RHISTORY? Những phần mềm mở file .RHISTORY và sửa file lỗi. Convert Text RHISTORY file sang định dạng khác.

.RHISTORY File Extension

   
File name RHISTORY File
File Type R History File
Nhà phát triển The R Project for Statistical Computing
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .RHISTORY là file gì?

RHISTORY là Data Files - R History File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The R Project for Statistical Computing.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi R, một tính toán thống kê và ứng dụng vẽ đồ thị; chứa lịch sử các lệnh nhập vào bởi người sử dụng trong suốt một session R mở; tương tự như một tập tin .bash_history cho vỏ Bash; cho phép người sử dụng để đẩy mũi tên lên để quét qua danh sách các lệnh đã nhập trước đó.

What is a RHISTORY file?

Data file created by R, a statistical computing and graphing application; contains the history of commands entered by the user during an open R session; similar to a .BASH_HISTORY file for the Bash shell; enables the user to push the up arrow to scan through the list of previously entered commands.

Cách mở .RHISTORY file

Để mở file .RHISTORY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RHISTORY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RHISTORY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RHISTORY do người dùng đóng góp.

  • RStudio
  • R
  • R
  • Media Player Classic
  • Microsoft Visual Studio Code

Chuyển đổi file .RHISTORY

File .RHISTORY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *