RISE File

? Cách mở file .RISE? Những phần mềm mở file .RISE và sửa file lỗi. Convert XML RISE file sang định dạng khác.

.RISE File Extension

   
File name RISE File
File Type RISE Editor Model File
Nhà phát triển RISE to Bloome Software
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .RISE là file gì?

RISE là Developer Files - RISE Editor Model File, dưới định dạng XML được phát triển bởi RISE to Bloome Software.

mô hình tập tin được tạo ra bởi RISE Editor, một CASE (Computer Aided Software Engineering) công cụ dùng để phát triển kỹ thuật và hệ thống thông tin sơ đồ; chứa một mô hình, trong đó có thể bao gồm các bản vẽ, các tổ chức, mối quan hệ, giao diện, quan điểm, và ghi chú.

What is a RISE file?

Model file created by the RISE Editor, a CASE (Computer Aided Software Engineering) tool used to develop engineering and information system diagrams; contains a model, which may include drawings, entities, relations, interfaces, views, and notes.

Cách mở .RISE file

Để mở file .RISE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RISE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RISE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RISE do người dùng đóng góp.

  • RISE to Bloome RISE Editor

Chuyển đổi file .RISE

File .RISE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *