RJS File

? Cách mở file .RJS? Những phần mềm mở file .RJS và sửa file lỗi. Convert N/A RJS file sang định dạng khác.

.RJS File Extension

   
File name RJS File
File Type 1RealJukebox Skin File
Nhà phát triển RealNetworks
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .RJS là file gì?

RJS là Misc Files - 1RealJukebox Skin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RealNetworks.

da tùy chỉnh hoặc chủ đề cho RealJukebox media player; có thể được áp dụng cho các cầu thủ để thay đổi cái nhìn và cảm nhận của giao diện.

What is a RJS file?

Custom skin or theme for the RealJukebox media player; can be applied to the player to alter the look and feel of the interface.

Cách mở .RJS file

Để mở file .RJS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RJS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RJS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RJS do người dùng đóng góp.

  • RealPlayer (
  • RealOne Player
  • RealOne Player
  • RealNetworks RealJukebox
  • RealPlayer Cloud
  • RealPlayer
  • RealPlayer

Chuyển đổi file .RJS

File .RJS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *