RKG File

RKG là Game Files - Mario Kart Wii Ghost Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nintendo.

.RKG File Extension

   
File name RKG File
File Type Mario Kart Wii Ghost Data File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (9 Bình chọn)

File .RKG là file gì?

RKG là Game Files - Mario Kart Wii Ghost Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nintendo.

tập tin dữ liệu sử dụng bởi các trò chơi video Nintendo Mario Kart Wii; chứa dữ liệu ma tham chiếu bởi các trò chơi; bao gồm thời gian cuộc đua, xe, và nhân vật.

What is a RKG file?

Data file utilized by the Nintendo Mario Kart Wii video game; contains ghost data referenced by the game; includes the race time, vehicle, and character.

Phần mềm mở file .RKG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RKG do filegi.com tổng hợp.

  • Riivolution

Chuyển đổi file .RKG

           

File .RKG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *