RKG File

? Cách mở file .RKG? Những phần mềm mở file .RKG và sửa file lỗi. Convert N/A RKG file sang định dạng khác.

.RKG File Extension

   
File name RKG File
File Type Mario Kart Wii Ghost Data File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (9 Bình chọn)

File .RKG là file gì?

RKG là Game Files - Mario Kart Wii Ghost Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nintendo.

tập tin dữ liệu sử dụng bởi các trò chơi video Nintendo Mario Kart Wii; chứa dữ liệu ma tham chiếu bởi các trò chơi; bao gồm thời gian cuộc đua, xe, và nhân vật.

What is a RKG file?

Data file utilized by the Nintendo Mario Kart Wii video game; contains ghost data referenced by the game; includes the race time, vehicle, and character.

Cách mở .RKG file

Để mở file .RKG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RKG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RKG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RKG do người dùng đóng góp.

  • Riivolution

Chuyển đổi file .RKG

File .RKG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *