RLF File

? Cách mở file .RLF? Những phần mềm mở file .RLF và sửa file lỗi. Convert N/A RLF file sang định dạng khác.

.RLF File Extension

   
File name RLF File
File Type ArcGIS Report Layout File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .RLF là file gì?

RLF là Page Layout Files - ArcGIS Report Layout File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

Báo cáo mẫu được tạo ra bởi ArcGIS Desktop không gian địa lý trực quan và phân tích phần mềm; cửa hàng bố trí cho một báo cáo và bao gồm các lĩnh vực mẫu và thông tin dữ liệu nguồn; sử dụng để tạo các báo cáo không gian địa lý (.RDF tập tin).

What is a RLF file?

Report template created by ArcGIS Desktop geospatial visualization and analysis software; stores the layout for a report and includes template fields and source data information; used for generating geospatial reports (.RDF files).

Cách mở .RLF file

Để mở file .RLF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RLF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RLF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RLF do người dùng đóng góp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Microsoft Application Virtualization
  • Microsoft Application Virtualization
  • Media Player Classic
  • ArtCAM Process Monitor
  • EasePageDesigner
  • EasePageDesigner

Chuyển đổi file .RLF

File .RLF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *