RLI File

? Cách mở file .RLI? Những phần mềm mở file .RLI và sửa file lỗi. Convert Binary RLI file sang định dạng khác.

.RLI File Extension

   
File name RLI File
File Type RealWorld Graphics Layered Image
Nhà phát triển RealWorld Graphics
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .RLI là file gì?

RLI là Raster Image Files - RealWorld Graphics Layered Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RealWorld Graphics.

What is a RLI file?

Image file created by RealWorld Graphics software products such as RealWorld Icon Editor, RealWorld Cursor Editor, RealWorld Photos, or RealWorld Paint; supports mulitiple independent editing layers as well as both vector and raster graphics; can be saved as a standard .PNG, .JPG, or .GIF file; can also be used for making Windows icons and cursors.

Cách mở .RLI file

Để mở file .RLI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RLI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RLI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RLI do người dùng đóng góp.

  • RealWorld Photos
  • RealWorld Icon Editor
  • RealWorld Icon Editor
  • RealWorld Cursor Editor
  • RealWorld Paint

Chuyển đổi file .RLI

File .RLI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *