RLL File

? Cách mở file .RLL? Những phần mềm mở file .RLL và sửa file lỗi. Convert Binary RLL file sang định dạng khác.

.RLL File Extension

   
File name RLL File
File Type Microsoft Resource Library
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (14 Bình chọn)

File .RLL là file gì?

RLL là Settings Files - Microsoft Resource Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một RLL là một thư viện tài nguyên được sử dụng bởi các chương trình Windows khác nhau. Nó chứa thông tin tài nguyên chương trình, chẳng hạn như dữ liệu chương trình và các thông số toàn cầu. RLL tập tin thường lưu trữ các nguồn lực cho một tập tin tương ứng với thư viện liên kết động (DLL).

What is a RLL file?

An RLL file is a resource library used by various Windows programs. It contains program resource information, such as program data and global parameters. RLL files typically store resources for a corresponding dynamic link library (.DLL) file.

Cách mở .RLL file

Để mở file .RLL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RLL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RLL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RLL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Sib Icon Editor
  • Sib Icon Editor

Chuyển đổi file .RLL

File .RLL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *