RNC File

? Cách mở file .RNC? Những phần mềm mở file .RNC và sửa file lỗi. Convert N/A RNC file sang định dạng khác.

.RNC File Extension

   
File name RNC File
File Type 1RNC ProPack Archive
Nhà phát triển RNC
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .RNC là file gì?

RNC là Compressed Files - 1RNC ProPack Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RNC.

Nén hoặc "đóng gói" tập tin lưu trữ tạo ra với PROPACK, một đa định dạng tiện ích tập tin đóng gói; phát triển bởi Rob Bắc Computing (RNC) và bây giờ là một chương trình phân phối miễn phí.

What is a RNC file?

Compressed or "packed" file archive created with ProPack, a multi-format file packing utility; developed by Rob Northern Computing (RNC) and is now a freely distributed program.

Cách mở .RNC file

Để mở file .RNC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RNC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RNC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RNC do người dùng đóng góp.

  • XML Copy Editor
  • Oxygen XML Editor
  • Oxygen XML Editor
  • Media Player Classic
  • Oxygen XML Developer
  • Oxygen XML Editor (
  • Oxygen XML Editor (

Chuyển đổi file .RNC

File .RNC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *