RND File

? Cách mở file .RND? Những phần mềm mở file .RND và sửa file lỗi. Convert N/A RND file sang định dạng khác.

.RND File Extension

   
File name RND File
File Type 1PGP Random Seed File
Nhà phát triển PGP
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (20 Bình chọn)

File .RND là file gì?

RND là Misc Files - 1PGP Random Seed File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PGP.

tập hạt giống ngẫu nhiên được sử dụng bởi PGP (Pretty Good Privacy) phần mềm mã hóa; có thể được sử dụng để tạo ra các số ngẫu nhiên; thường có tên là "randseed.rnd" và lưu trong thư mục "Application Data PGP Corporation PGP".

What is a RND file?

Random seed file used by PGP (Pretty Good Privacy) encryption software; may be used for generating random numbers; typically named "randseed.rnd" and saved in the "Application DataPGP CorporationPGP" directory.

Cách mở .RND file

Để mở file .RND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RND do người dùng đóng góp.

  • PGP Desktop
  • Symantec Encryption Desktop
  • Symantec Encryption Desktop
  • PGP
  • PGPfreeware
  • PGP Personal Privacy
  • PGP Personal Privacy

Chuyển đổi file .RND

File .RND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *