RNQ File

? Cách mở file .RNQ? Những phần mềm mở file .RNQ và sửa file lỗi. Convert N/A RNQ file sang định dạng khác.

.RNQ File Extension

   
File name RNQ File
File Type Renque Model File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .RNQ là file gì?

RNQ là Data Files - Renque Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Mô hình của một mô phỏng sự kiện được tạo ra bởi Renque, một sự kiện mô phỏng rời rạc; có khả năng mô hình hóa bất kỳ quá trình sự kiện rời rạc có thể tưởng tượng.

What is a RNQ file?

Model of an event simulation created by Renque, a discrete event simulator; capable of modeling any imaginable discrete event process.

Cách mở .RNQ file

Để mở file .RNQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RNQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RNQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RNQ do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .RNQ

File .RNQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *