RNS File

? Cách mở file .RNS? Những phần mềm mở file .RNS và sửa file lỗi. Convert N/A RNS file sang định dạng khác.

.RNS File Extension

   
File name RNS File
File Type Reason Song File
Nhà phát triển Propellerhead Software
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .RNS là file gì?

RNS là Audio Files - Reason Song File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Propellerhead Software.

Sông tạo ra với lý do, một chương trình sản xuất audio bao gồm thành phần và thiết kế âm thanh tính năng; cửa hàng sequencer dữ liệu và các thiết lập giá ảo.

What is a RNS file?

Song created with Reason, an audio production program that includes composition and sound design features; stores sequencer data and virtual rack settings.

Cách mở .RNS file

Để mở file .RNS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RNS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RNS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RNS do người dùng đóng góp.

  • Propellerhead Reason
  • Renoise
  • Renoise
  • AudioRealism Bass Line
  • Reason Adapted for M-Audio
  • Reason Adapted for Digidesign
  • Reason Adapted for Digidesign

Chuyển đổi file .RNS

File .RNS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *