RODL File

? Cách mở file .RODL? Những phần mềm mở file .RODL và sửa file lỗi. Convert XML RODL file sang định dạng khác.

.RODL File Extension

   
File name RODL File
File Type RemObjects Definition Language File
Nhà phát triển RemObjects
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .RODL là file gì?

RODL là Developer Files - RemObjects Definition Language File, dưới định dạng XML được phát triển bởi RemObjects.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi RemObjects SDK, một ứng dụng phát triển phần mềm sử dụng cho việc xây dựng phần mềm trung cấp; sử dụng và định dạng XML và xác định các dịch vụ được cung cấp bởi các phần mềm phát triển, bao gồm cả các định dạng API và dữ liệu được hỗ trợ; sử dụng như giao diện, hoặc sử dụng đặc điểm kỹ thuật, về cách tương tác với các dịch vụ.

What is a RODL file?

Developer file created by RemObjects SDK, a software development application used for building middle-tier software; uses and XML format and defines the services provided by the developed software, including the API and supported data formats; used as the interface, or user specification, for how to interact with the services.

Cách mở .RODL file

Để mở file .RODL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RODL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RODL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RODL do người dùng đóng góp.

  • RemObjects SDK

Chuyển đổi file .RODL

File .RODL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *