RODX File

? Cách mở file .RODX? Những phần mềm mở file .RODX và sửa file lỗi. Convert N/A RODX file sang định dạng khác.

.RODX File Extension

   
File name RODX File
File Type Ancestry Genealogical Database File
Nhà phát triển Nethar
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .RODX là file gì?

RODX là Database Files - Ancestry Genealogical Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nethar.

cơ sở dữ liệu phả hệ được sử dụng bởi tổ tiên, một chương trình giúp người dùng theo dõi các thông tin gia phả của họ; chứa dòng phả hệ của người dùng, bao gồm tên gia đình, ngày sinh, ngày kỷ niệm, hình ảnh, và nơi sinh.

What is a RODX file?

Genealogy database used by Ancestry, a program that helps users keep track of their genealogical information; contains a user's genealogical line, which includes family names, birth dates, anniversaries, photos, and birthplaces.

Cách mở .RODX file

Để mở file .RODX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RODX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RODX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RODX do người dùng đóng góp.

  • Nethar Ancestry

Chuyển đổi file .RODX

File .RODX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *