RODZ File

? Cách mở file .RODZ? Những phần mềm mở file .RODZ và sửa file lỗi. Convert N/A RODZ file sang định dạng khác.

.RODZ File Extension

   
File name RODZ File
File Type Ancestry Genealogical Database File
Nhà phát triển Nethar
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .RODZ là file gì?

RODZ là Data Files - Ancestry Genealogical Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nethar.

cơ sở dữ liệu phả hệ được sử dụng bởi tổ tiên, một chương trình cơ sở dữ liệu gia phả miễn phí; chứa thông tin về dòng phả hệ của người dùng; bao gồm thông tin liên quan như tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, và hình ảnh.

What is a RODZ file?

Genealogy database used by Ancestry, a free genealogical database program; contains information about the user's genealogical line; includes relative information such as names, birth dates, birthplace, and photos.

Cách mở .RODZ file

Để mở file .RODZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RODZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RODZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RODZ do người dùng đóng góp.

  • Nethar Ancestry

Chuyển đổi file .RODZ

File .RODZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *