ROS File

? Cách mở file .ROS? Những phần mềm mở file .ROS và sửa file lỗi. Convert XML ROS file sang định dạng khác.

.ROS File Extension

   
File name ROS File
File Type BattleScribe Roster Editor File
Nhà phát triển Jonathan Taylor
Phân loại Game Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.2 ★ (67 Bình chọn)

File .ROS là file gì?

ROS là Game Files - BattleScribe Roster Editor File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Jonathan Taylor.

Tập tin được tạo ra bởi BattleScribe Roster Editor, một chương trình được sử dụng để xây dựng danh sách quân đội cho các trò chơi chiến tranh đầu bảng, chẳng hạn như Warhammer 40.000 hoặc Warhammer Fantasy; lưu một danh sách các đơn vị quân đội và khả năng của họ, tổ chức thành các loại.

What is a ROS file?

File created by BattleScribe Roster Editor, a program used for building army lists for table top war games, such as Warhammer 40,000 or Warhammer Fantasy; saves a list of army units and their abilities, organized into categories.

Cách mở .ROS file

Để mở file .ROS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ROS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ROS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ROS do người dùng đóng góp.

  • BattleScribe
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • ChemDoodle
  • 3D Viewer
  • BARO_USER_Viewer
  • BARO_USER_Viewer

Chuyển đổi file .ROS

File .ROS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *