ROTESTRESULT File

? Cách mở file .ROTESTRESULT? Những phần mềm mở file .ROTESTRESULT và sửa file lỗi. Convert N/A ROTESTRESULT file sang định dạng khác.

.ROTESTRESULT File Extension

   
File name ROTESTRESULT File
File Type RemObjects SDK Test Results File
Nhà phát triển RemObjects
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ROTESTRESULT là file gì?

ROTESTRESULT là Developer Files - RemObjects SDK Test Results File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RemObjects.

tập tin cho nhà phát triển tạo ra bởi Dịch vụ Tester, một tiện ích kiểm tra kèm với RemObjects SDK; tiết kiệm các kết quả của một thử nghiệm RemObjects ứng dụng căng thẳng; sử dụng để lưu kết quả xét nghiệm để xem sau này; cửa hàng kết quả được tạo ra từ chạy một thử nghiệm với một tập tin .ROTEST.

What is a ROTESTRESULT file?

Developer file created by Service Tester, a testing utility included with the RemObjects SDK; saves the results of a RemObjects application stress test; used for saving test results for viewing later; stores results generated from running a test with an .ROTEST file.

Cách mở .ROTESTRESULT file

Để mở file .ROTESTRESULT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ROTESTRESULT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ROTESTRESULT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ROTESTRESULT do người dùng đóng góp.

  • RemObjects SDK

Chuyển đổi file .ROTESTRESULT

File .ROTESTRESULT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *