ROU File

? Cách mở file .ROU? Những phần mềm mở file .ROU và sửa file lỗi. Convert N/A ROU file sang định dạng khác.

.ROU File Extension

   
File name ROU File
File Type Gerber Route File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ROU là file gì?

ROU là Data Files - Gerber Route File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa định tuyến dữ liệu được sử dụng trong bảng mạch in (PCB) sản xuất; lưu trong một định dạng Gerber tiêu chuẩn và bao gồm mạ và đếm thông tin về các công cụ khoan sử dụng để tạo ra hội đồng quản trị.

What is a ROU file?

Contains routing data used in printed circuit board (PCB) manufacturing; saved in a standard Gerber format and includes plating and count information about the drilling tools used to create the board.

Cách mở .ROU file

Để mở file .ROU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ROU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ROU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ROU do người dùng đóng góp.

  • Altium Designer
  • ROUTE Route
  • ROUTE Route
  • JS Baltija Professional
  • Focus Route Finder
  • Euro-Route
  • Euro-Route

Chuyển đổi file .ROU

File .ROU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *