ROU File

ROU là Data Files - Gerber Route File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.ROU File Extension

   
File name ROU File
File Type Gerber Route File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ROU là file gì?

ROU là Data Files - Gerber Route File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa định tuyến dữ liệu được sử dụng trong bảng mạch in (PCB) sản xuất; lưu trong một định dạng Gerber tiêu chuẩn và bao gồm mạ và đếm thông tin về các công cụ khoan sử dụng để tạo ra hội đồng quản trị.

What is a ROU file?

Contains routing data used in printed circuit board (PCB) manufacturing; saved in a standard Gerber format and includes plating and count information about the drilling tools used to create the board.

Phần mềm mở file .ROU

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ROU do filegi.com tổng hợp.

  • Altium Designer
  • ROUTE Route
  • ROUTE Route
  • JS Baltija Professional
  • Focus Route Finder
  • Euro-Route
  • Euro-Route

Chuyển đổi file .ROU

           

File .ROU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *