ROV File

? Cách mở file .ROV? Những phần mềm mở file .ROV và sửa file lỗi. Convert N/A ROV file sang định dạng khác.

.ROV File Extension

   
File name ROV File
File Type Report Object Variable
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (26 Bình chọn)

File .ROV là file gì?

ROV là Misc Files - Report Object Variable, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tham số được sử dụng bởi Actuate chức năng báo cáo; xác định dữ liệu được nhập khẩu vào Báo cáo Instances Object (.ROI tập tin).

What is a ROV file?

Parameter used by Actuate reporting functions; determines what data is imported into Report Object Instances (.ROI files).

Cách mở .ROV file

Để mở file .ROV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ROV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ROV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ROV do người dùng đóng góp.

  • Actuate Reporting System
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ROV

File .ROV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *