RP File

? Cách mở file .RP? Những phần mềm mở file .RP và sửa file lỗi. Convert Binary RP file sang định dạng khác.

.RP File Extension

   
File name RP File
File Type 1Axure RP Project File
Nhà phát triển Axure Software Solutions
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (13 Bình chọn)

File .RP là file gì?

RP là Data Files - 1Axure RP Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Axure Software Solutions.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Axure RP, một công cụ wireframing và tạo mẫu; chứa một sơ đồ có thể bao gồm các lĩnh vực văn bản, các nút, hình ảnh, và các yếu tố thị giác khác; sử dụng để tạo mockups và thiết kế sơ bộ trước khi thực hiện.

What is a RP file?

Project file created by Axure RP, a wireframing and prototyping tool; contains a diagram that may include text fields, buttons, images, and other visual elements; used for creating mockups and preliminary designs before implementation.

Cách mở .RP file

Để mở file .RP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RP do người dùng đóng góp.

  • Axure RP
  • RealTrimmer
  • RealTrimmer
  • RealDownloader
  • RealPlayer (
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .RP

File .RP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *