RPC File

? Cách mở file .RPC? Những phần mềm mở file .RPC và sửa file lỗi. Convert N/A RPC file sang định dạng khác.

.RPC File Extension

   
File name RPC File
File Type Rich Page Content Document
Nhà phát triển Synthrone
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .RPC là file gì?

RPC là Page Layout Files - Rich Page Content Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Synthrone.

Một tập tin RPC là một tài liệu được tạo ra bởi Synthrone Crafter, một ứng dụng sản xuất e-content được sử dụng bởi các nhà bán lẻ để quản lý, quản lý, định dạng và cập nhật nội dung điện tử. Nó chứa các nội dung của một trang hoặc sản phẩm, trong đó có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, video, hoặc các hình thức. file RPC được thay thế bằng file .ELP bởi Synthrone Crafter để lưu nội dung trang đích.

What is a RPC file?

An RPC file is a document created by Synthrone Crafter, an e-content production application used by retailers to administer, manage, format, and update e-content. It contains the content of a page or product, which may include text, images, video, or forms. RPC files were replaced by .ELP files by Synthrone Crafter to save landing page content.

Cách mở .RPC file

Để mở file .RPC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPC do người dùng đóng góp.

  • Synthrone Crafter
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Seagate Crystal Reports
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player

Chuyển đổi file .RPC

File .RPC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *