RPD File

? Cách mở file .RPD? Những phần mềm mở file .RPD và sửa file lỗi. Convert Binary RPD file sang định dạng khác.

.RPD File Extension

   
File name RPD File
File Type 1RIB Project Database File
Nhà phát triển RIB Software
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .RPD là file gì?

RPD là Database Files - 1RIB Project Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RIB Software.

Cơ sở dữ liệu tập tin được sử dụng bởi iTWO, một bộ phần mềm ứng dụng được sử dụng để quy hoạch xây dựng và kỹ thuật; cửa hàng một cơ sở dữ liệu Progress ObjectStore, trong đó có tất cả các dữ liệu cho một dự án quy hoạch iTWO; sử dụng như một định dạng lưu trữ backend cho iTWO.

What is a RPD file?

Database file used by iTWO, an application suite used for construction planning and engineering; stores a Progress ObjectStore Database, which contains all data for an iTWO planning project; used as a backend storage format for iTWO.

Cách mở .RPD file

Để mở file .RPD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPD do người dùng đóng góp.

  • Vector NTI
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Rpv Business Reports
  • Rpv Printing System
  • Vector NTI Advance
  • Vector NTI Advance

Chuyển đổi file .RPD

File .RPD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *