RPGMVM File

? Cách mở file .RPGMVM? Những phần mềm mở file .RPGMVM và sửa file lỗi. Convert N/A RPGMVM file sang định dạng khác.

.RPGMVM File Extension

   
File name RPGMVM File
File Type RPG Maker MV Encrypted M4A File
Nhà phát triển Enterbrain
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .RPGMVM là file gì?

RPGMVM là Game Files - RPG Maker MV Encrypted M4A File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Enterbrain.

Hồ RPGMVP là một tập tin âm thanh .m4a đã được mã hóa bằng RPG Maker MV, một chương trình dùng để tạo trò chơi nhập vai (RPG). Nó chứa một tập tin âm thanh M4A rằng được chơi trong các trò chơi như âm nhạc, tường thuật, hoặc một hiệu ứng âm thanh. file RPGMVM được mã hóa bằng cách RPG Maker MV khi triển khai một dự án như một gói thực thi để được chơi bởi những người dùng khác.

What is a RPGMVM file?

An RPGMVP file is an .M4A audio file that has been encrypted by RPG Maker MV, a program used to create role-playing games (RPG). It contains an M4A audio file that is played in the game as music, narration, or a sound effect. RPGMVM files are encrypted by RPG Maker MV when deploying a project as an executable package to be played by other users.

Cách mở .RPGMVM file

Để mở file .RPGMVM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPGMVM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPGMVM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPGMVM do người dùng đóng góp.

  • Petschkos RPG-Maker MV-File Decrypter
  • Petschko RPG-Maker-MV-Decrypter
  • Petschko RPG-Maker-MV-Decrypter

Chuyển đổi file .RPGMVM

File .RPGMVM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *