RPGMVP File

? Cách mở file .RPGMVP? Những phần mềm mở file .RPGMVP và sửa file lỗi. Convert N/A RPGMVP file sang định dạng khác.

.RPGMVP File Extension

   
File name RPGMVP File
File Type RPG Maker MV Encrypted PNG File
Nhà phát triển Enterbrain
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (14 Bình chọn)

File .RPGMVP là file gì?

RPGMVP là Game Files - RPG Maker MV Encrypted PNG File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Enterbrain.

Hồ RPGMVP là một hình ảnh PNG đã được mã hóa bằng RPG Maker MV, một chương trình dùng để tạo trò chơi nhập vai (RPG). Nó chứa một nguồn tài nguyên hình ảnh PNG cho một yếu tố trong trò chơi, chẳng hạn như sự xuất hiện của một nhân vật hoặc đối tượng. file RPGMVP được mã hóa bằng cách RPG Maker MV khi triển khai một dự án như một gói thực thi để được chơi bởi những người dùng khác.

What is a RPGMVP file?

An RPGMVP file is a .PNG image that has been encrypted by RPG Maker MV, a program used to create role-playing games (RPG). It contains a PNG image resource for an element in the game, such as the appearance of a character or object. RPGMVP files are encrypted by RPG Maker MV when deploying a project as an executable package to be played by other users.

Cách mở .RPGMVP file

Để mở file .RPGMVP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPGMVP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPGMVP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPGMVP do người dùng đóng góp.

  • Petschkos RPG-Maker MV-File Decrypter
  • Petschko RPG-Maker-MV-Decrypter
  • Petschko RPG-Maker-MV-Decrypter

Chuyển đổi file .RPGMVP

File .RPGMVP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *