RPK File

? Cách mở file .RPK? Những phần mềm mở file .RPK và sửa file lỗi. Convert N/A RPK file sang định dạng khác.

.RPK File Extension

   
File name RPK File
File Type RadLight Media Player Skin
Nhà phát triển RadLight
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .RPK là file gì?

RPK là Settings Files - RadLight Media Player Skin, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RadLight.

da tùy chỉnh cho RadLight, một âm thanh và video media player cho Windows; đóng vai trò như một tập tin chủ đề cho chương trình RadLight; có thể được nạp bởi người sử dụng để tùy chỉnh giao diện của người chơi.

What is a RPK file?

Custom skin for RadLight, an audio and video media player for Windows; serves as a theme file for the RadLight program; can be loaded by the user to customize the player's interface.

Cách mở .RPK file

Để mở file .RPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • e-Link Application
  • e-Link Application
  • ZipZag Archiver
  • Cadrail

Chuyển đổi file .RPK

File .RPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *