RPLIB File

? Cách mở file .RPLIB? Những phần mềm mở file .RPLIB và sửa file lỗi. Convert Binary RPLIB file sang định dạng khác.

.RPLIB File Extension

   
File name RPLIB File
File Type Axure RP Widget Library File
Nhà phát triển Axure Software Solutions
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .RPLIB là file gì?

RPLIB là Plugin Files - Axure RP Widget Library File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Axure Software Solutions.

Widget được sử dụng bởi Axure RP, một wireframing và công cụ tạo mẫu; có thể chứa một biểu tượng mới hoặc yếu tố hình ảnh tương tác có thể được đặt trong một sơ đồ Axure RP (.RP tập tin dự án); cho phép yếu tố tùy chỉnh để được sử dụng cho các nguyên mẫu và mockups.

What is a RPLIB file?

Widget used by Axure RP, a wireframing and prototyping tool; may contain a new icon or interactive visual element that can be placed within an Axure RP diagram (.RP project file); enables custom elements to be used for prototypes and mockups.

Cách mở .RPLIB file

Để mở file .RPLIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPLIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPLIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPLIB do người dùng đóng góp.

  • Axure RP
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Axure RP

Chuyển đổi file .RPLIB

File .RPLIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *