RPM File

? Cách mở file .RPM? Những phần mềm mở file .RPM và sửa file lỗi. Convert Binary RPM file sang định dạng khác.

.RPM File Extension

   
File name RPM File
File Type 1Red Hat Package Manager File
Nhà phát triển Red Hat
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (77 Bình chọn)

File .RPM là file gì?

RPM là Compressed Files - 1Red Hat Package Manager File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Red Hat.

Một tập tin RPM là một gói cài đặt ban đầu được phát triển cho Red Hat hệ điều hành Linux, nhưng bây giờ được sử dụng bởi nhiều bản phân phối Linux khác. file RPM thường được sử dụng để cài đặt chương trình trên hệ thống Linux.

What is a RPM file?

An RPM file is an installation package originally developed for the Red Hat Linux operating system, but now used by many other Linux distributions as well. RPM files are commonly used for installing programs on Linux systems.

Cách mở .RPM file

Để mở file .RPM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPM do người dùng đóng góp.

  • Alien
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Incredible Bee Archiver
  • The Unarchiver
  • Red Hat Package Manager
  • Red Hat Package Manager

Chuyển đổi file .RPM

File .RPM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *