RPROJ File

? Cách mở file .RPROJ? Những phần mềm mở file .RPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A RPROJ file sang định dạng khác.

.RPROJ File Extension

   
File name RPROJ File
File Type R Project
Nhà phát triển The R Project for Statistical Computing
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (6 Bình chọn)

File .RPROJ là file gì?

RPROJ là Settings Files - R Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The R Project for Statistical Computing.

Dự án tạo ra và được sử dụng bởi RStudio, một IDE mã nguồn mở cho các ngôn ngữ lập trình R; chứa thông tin dự án sử dụng để tùy chỉnh hành vi của RStudio, chẳng hạn như các thiết lập tải RStudio và khôi phục tài liệu nguồn thay đổi nội dung trước đó vào tab biên tập viên; cũng dùng để cho biết để tải các tập tin .RHISTORY để sử dụng trong cửa sổ History RStudio và file .RDATA trong thư mục chính của dự án.

What is a RPROJ file?

Project created and used by RStudio, an open source IDE for the R programming language; contains project information used to customize the behavior of RStudio, such as loading RStudio settings and restoring previously edited source documents into editor tabs; also used to indicate whether to load the .RHISTORY file for use in the RStudio History pane and the .RDATA file in the project's main directory.

Cách mở .RPROJ file

Để mở file .RPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPROJ do người dùng đóng góp.

  • RStudio

Chuyển đổi file .RPROJ

File .RPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *