RPS File

? Cách mở file .RPS? Những phần mềm mở file .RPS và sửa file lỗi. Convert N/A RPS file sang định dạng khác.

.RPS File Extension

   
File name RPS File
File Type 3ds Max Render Preset Settings
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (26 Bình chọn)

File .RPS là file gì?

RPS là Settings Files - 3ds Max Render Preset Settings, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

Chứa các tùy chọn để hiển thị cảnh trong Autodesk 3ds Max và Autodesk VIZ; bao gồm phòng, ánh sáng, và thông tin máy ảnh; có thể được sử dụng để biểu diễn nhiều cảnh 3D hoặc các đối tượng với các thiết lập tương tự.

What is a RPS file?

Contains settings for rendering scenes within Autodesk 3ds Max and Autodesk VIZ; includes room, lighting, and camera information; can be used for rendering multiple 3D scenes or objects with the same settings.

Cách mở .RPS file

Để mở file .RPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPS do người dùng đóng góp.

  • Reason
  • ArchiCAD
  • ArchiCAD
  • RikCAD
  • Stuffit Expander
  • AudioRealism Bass Line
  • AudioRealism Bass Line

Chuyển đổi file .RPS

File .RPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *