RPTR File

? Cách mở file .RPTR? Những phần mềm mở file .RPTR và sửa file lỗi. Convert Binary RPTR file sang định dạng khác.

.RPTR File Extension

   
File name RPTR File
File Type 1RafflePrinter Document
Nhà phát triển RafflePrinter.com
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .RPTR là file gì?

RPTR là Page Layout Files - 1RafflePrinter Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RafflePrinter.com.

hồ sơ dự án tạo ra bởi RafflePrinter, một chương trình sử dụng để thiết kế và in vé xổ số; lưu trữ các thiết kế vé xổ số, bao gồm cả văn bản, hình ảnh, bố cục, và các thiết lập đánh số vé; có thể được xuất sang định dạng .XPS và in trên giấy A4.

What is a RPTR file?

Project file created by RafflePrinter, a program used to design and print raffle tickets; stores the raffle ticket design, including the text, images, layout, and ticket numbering settings; can be exported to .XPS format and printed on A4 paper.

Cách mở .RPTR file

Để mở file .RPTR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPTR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPTR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPTR do người dùng đóng góp.

  • RafflePrinter
  • The Report Viewer
  • The Report Viewer
  • SAP Crystal Reports Viewer

Chuyển đổi file .RPTR

File .RPTR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *