RPV File

? Cách mở file .RPV? Những phần mềm mở file .RPV và sửa file lỗi. Convert N/A RPV file sang định dạng khác.

.RPV File Extension

   
File name RPV File
File Type RealPlayer Visualization File
Nhà phát triển RealNetworks
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .RPV là file gì?

RPV là Settings Files - RealPlayer Visualization File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RealNetworks.

Hình ảnh tập tin được sử dụng bởi RealPlayer, một ứng dụng sử dụng để truyền âm thanh và video trên Internet; chứa thông tin về một hình dung như hình ảnh và các thiết lập cho nó như thế nào phản ứng với âm thanh.

What is a RPV file?

Visualization file used by RealPlayer, an application used to stream Internet audio and video; contains information about a visualization such as the image and the settings for how it responds to sounds.

Cách mở .RPV file

Để mở file .RPV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPV do người dùng đóng góp.

  • RealNetworks RealPlayer
  • Rpv Printing System
  • Rpv Printing System
  • Rpv Printing System Pro
  • Rpv Printing System Steel

Chuyển đổi file .RPV

File .RPV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *