RRI File

? Cách mở file .RRI? Những phần mềm mở file .RRI và sửa file lỗi. Convert Binary RRI file sang định dạng khác.

.RRI File Extension

   
File name RRI File
File Type RealWorld Image
Nhà phát triển RealWorld Graphics
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .RRI là file gì?

RRI là Raster Image Files - RealWorld Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi RealWorld Graphics.

định dạng hình ảnh được sử dụng bởi các sản phẩm RealWorld Graphics như RealWorld Icon Editor và RealWorld Cursor Editor; tiết kiệm một hình ảnh raster đã được chỉnh sửa trong phần mềm, nhưng sử dụng một định dạng độc quyền mà chỉ có thể được mở trong các chương trình đồ họa RealWorld; được sử dụng để làm cho Windows biểu tượng và con trỏ đồ họa.

What is a RRI file?

Image format used by RealWorld Graphics products such as RealWorld Icon Editor and RealWorld Cursor Editor; saves a raster image that was edited in the software, but uses a proprietary format that can only be opened in RealWorld Graphics programs; used for making Windows icon and cursor graphics.

Cách mở .RRI file

Để mở file .RRI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RRI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RRI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RRI do người dùng đóng góp.

  • RealWorld Cursor Editor
  • RealWorld Icon Editor
  • RealWorld Icon Editor

Chuyển đổi file .RRI

File .RRI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *