RRR File

? Cách mở file .RRR? Những phần mềm mở file .RRR và sửa file lỗi. Convert XML RRR file sang định dạng khác.

.RRR File Extension

   
File name RRR File
File Type 1Rhapzodé Resource Repository
Nhà phát triển altaVENTE
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.3 ★ (6 Bình chọn)

File .RRR là file gì?

RRR là Settings Files - 1Rhapzodé Resource Repository, dưới định dạng XML được phát triển bởi altaVENTE.

tập tin XML được sử dụng bởi Rhapzodé quản lý như thế nào một bài thuyết trình PowerPoint biên soạn sẽ được hiển thị; cho phép tác giả để tùy chỉnh cách nội dung được trình bày cho người xem; chứa chỉ thị và gợi ý đến nội dung, nhưng không phải là nội dung trình bày chính nó.

What is a RRR file?

XML file used by Rhapzodé that manages how a compiled PowerPoint presentation is displayed; enables the author to customize the way the content is presented to viewers; contains directives and pointers to the content, but not the presentation content itself.

Cách mở .RRR file

Để mở file .RRR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RRR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RRR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RRR do người dùng đóng góp.

  • Retrospect
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .RRR

File .RRR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *