RS File

? Cách mở file .RS? Những phần mềm mở file .RS và sửa file lỗi. Convert Text RS file sang định dạng khác.

.RS File Extension

   
File name RS File
File Type 1Rust Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (18 Bình chọn)

File .RS là file gì?

RS là Developer Files - 1Rust Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin cho nhà phát triển viết bằng Rust, một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển quy mô lớn, các ứng dụng hiệu suất cao; sử dụng các cấu trúc ngôn ngữ mà giúp các nhà phát triển tránh các lỗi lập trình phổ biến, chẳng hạn như tràn bộ đệm hoặc thiếu loại an toàn.

What is a RS file?

Developer file written in Rust, a programming language used for developing large-scale, high-performance applications; uses language constructs that help developers avoid common programming errors, such as buffer overflows or lack of type safety.

Cách mở .RS file

Để mở file .RS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RS do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • rustc
  • rustc
  • Bricx Command Center
  • Quick Zip
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free

Chuyển đổi file .RS

File .RS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *