RSA File

? Cách mở file .RSA? Những phần mềm mở file .RSA và sửa file lỗi. Convert N/A RSA file sang định dạng khác.

.RSA File Extension

   
File name RSA File
File Type 1RSA Certificate File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (46 Bình chọn)

File .RSA là file gì?

RSA là Misc Files - 1RSA Certificate File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin có chứa một giấy chứng nhận kỹ thuật số RSA; được sử dụng trong mật mã hóa khóa công khai và cho phép một tổ chức từ xa để được xác thực; có thể được sử dụng bởi một chương trình phần mềm để giao tiếp an toàn với một máy chủ từ xa.

What is a RSA file?

File that contains an RSA digital certificate; used in public-key cryptography and enables a remote entity to be authenticated; may be used by a software program for secure communication with a remote server.

Cách mở .RSA file

Để mở file .RSA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RSA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RSA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RSA do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop Elements 2020
  • OpenSSL
  • OpenSSL
  • Mozilla Firefox
  • IPM
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .RSA

File .RSA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *