RSD File

? Cách mở file .RSD? Những phần mềm mở file .RSD và sửa file lỗi. Convert N/A RSD file sang định dạng khác.

.RSD File Extension

   
File name RSD File
File Type 1Rosetta Stone Data File
Nhà phát triển Rosetta Stone
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (30 Bình chọn)

File .RSD là file gì?

RSD là Data Files - 1Rosetta Stone Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Rosetta Stone.

Hồ RSD là một tệp dữ liệu được tạo ra cho Rosetta Stone, một chương trình giảng dạy ngôn ngữ tương tác. Nó chứa dữ liệu ngôn ngữ được tham chiếu bởi Rosetta Stone và không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay. file RSD đang nằm trong "dữ liệu" và "lời nói" các thư mục bên trong file Rosetta Stone .ISO trên Disc Ngôn ngữ.

What is a RSD file?

An RSD file is a data file created for Rosetta Stone, an interactive language teaching program. It contains language data referenced by Rosetta Stone and is not meant to be manually opened. RSD files are located in the "data" and "speech" folders within the Rosetta Stone .ISO file on the Language Disc.

Cách mở .RSD file

Để mở file .RSD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RSD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RSD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RSD do người dùng đóng góp.

  • iTunes
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Microsoft SQL Server
  • RealtyServer Startup
  • RealtyServer Startup

Chuyển đổi file .RSD

File .RSD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *