RTC File

? Cách mở file .RTC? Những phần mềm mở file .RTC và sửa file lỗi. Convert Binary RTC file sang định dạng khác.

.RTC File Extension

   
File name RTC File
File Type Live Meeting Connection File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (17 Bình chọn)

File .RTC là file gì?

RTC là Misc Files - Live Meeting Connection File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Microsoft Live Meeting Office, một chương trình sử dụng cho hợp tác trực tuyến và các cuộc họp; chứa thông tin liên kết tham gia hoặc bắt đầu một cuộc họp; thường được tìm thấy với tên launch.rtc.

What is a RTC file?

File used by Microsoft Office Live Meeting, a program used for online collaborations and meetings; contains link information to join or begin a meeting; commonly found with the name launch.rtc.

Cách mở .RTC file

Để mở file .RTC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RTC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RTC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RTC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Internet Explorer
  • Microsoft Office Live Meeting
  • Microsoft Office Live Meeting
  • SSuite Premium HD
  • Media Player Classic
  • SSuite Excalibur
  • SSuite Excalibur

Chuyển đổi file .RTC

File .RTC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *