RTD File

? Cách mở file .RTD? Những phần mềm mở file .RTD và sửa file lỗi. Convert N/A RTD file sang định dạng khác.

.RTD File Extension

   
File name RTD File
File Type 1Robot Structural Analysis Design File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .RTD là file gì?

RTD là CAD Files - 1Robot Structural Analysis Design File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

CAD tập tin được tạo ra bởi Robot Phân tích kết cấu, một chương trình được sử dụng để phân tích cấu trúc xây dựng phức tạp; cửa hàng một mô hình 3D của một tòa nhà và có thể bao gồm các vật liệu và mã thiết kế; có thể được sử dụng để xác định thế mạnh về cấu trúc hoặc điểm yếu.

What is a RTD file?

CAD file created by Robot Structural Analysis, a program used for analyzing complex building structures; stores a 3D model of a building and can include materials and design codes; may be used for identifying structural strengths or weak points.

Cách mở .RTD file

Để mở file .RTD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RTD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RTD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RTD do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Robot Structural Analysis
  • RagTime
  • RagTime
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Autodesk Robot Structural Analysis RTM
  • Autodesk Robot Structural Analysis RTM

Chuyển đổi file .RTD

File .RTD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *