RTE File

? Cách mở file .RTE? Những phần mềm mở file .RTE và sửa file lỗi. Convert N/A RTE file sang định dạng khác.

.RTE File Extension

   
File name RTE File
File Type 1Navigation Route
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .RTE là file gì?

RTE là Data Files - 1Navigation Route, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Bản đồ với một lộ trình chuyển hướng từ một điểm khác; được sử dụng bởi hệ thống định vị GPS

What is a RTE file?

Map with a navigation route from one point to another; used by GPS navigation systems

Cách mở .RTE file

Để mở file .RTE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RTE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RTE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RTE do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Revit
  • ITN Converter
  • ITN Converter
  • CompeGPS LAND
  • Route
  • ESC/ACU OL1 cfps
  • ESC/ACU OL1 cfps

Chuyển đổi file .RTE

File .RTE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *