RTL File

RTL là Raster Image Files - Raster Transfer Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HP.

.RTL File Extension

   
File name RTL File
File Type Raster Transfer Language File
Nhà phát triển HP
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .RTL là file gì?

RTL là Raster Image Files - Raster Transfer Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HP.

Máy in và máy vẽ tập tin được tạo ra trong Raster Chuyển Hewlett-Packard của Language (HP-RTL); sử dụng để chỉ thị cho máy vẽ về bố cục của hình ảnh đối tượng như hình ảnh quét và các khu vực giúp đỡ bóng râm.

What is a RTL file?

Printer and plotter file created in Hewlett-Packard's Raster Transfer Language (HP-RTL); used to instruct the plotter on the layout of image objects such as scanned photographs and help shade areas.

Phần mềm mở file .RTL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RTL do filegi.com tổng hợp.

  • eLynx SwiftView Viewer
  • ARCPRESS
  • ARCPRESS
  • Laser Calibration System Software
  • JK-PC1650
  • RoboType
  • RoboType

Chuyển đổi file .RTL

           

File .RTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *