RTL File

? Cách mở file .RTL? Những phần mềm mở file .RTL và sửa file lỗi. Convert N/A RTL file sang định dạng khác.

.RTL File Extension

   
File name RTL File
File Type Raster Transfer Language File
Nhà phát triển HP
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .RTL là file gì?

RTL là Raster Image Files - Raster Transfer Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HP.

Máy in và máy vẽ tập tin được tạo ra trong Raster Chuyển Hewlett-Packard của Language (HP-RTL); sử dụng để chỉ thị cho máy vẽ về bố cục của hình ảnh đối tượng như hình ảnh quét và các khu vực giúp đỡ bóng râm.

What is a RTL file?

Printer and plotter file created in Hewlett-Packard's Raster Transfer Language (HP-RTL); used to instruct the plotter on the layout of image objects such as scanned photographs and help shade areas.

Cách mở .RTL file

Để mở file .RTL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RTL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RTL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RTL do người dùng đóng góp.

  • eLynx SwiftView Viewer
  • ARCPRESS
  • ARCPRESS
  • Laser Calibration System Software
  • JK-PC1650
  • RoboType
  • RoboType

Chuyển đổi file .RTL

File .RTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *