RTM File

? Cách mở file .RTM? Những phần mềm mở file .RTM và sửa file lỗi. Convert N/A RTM file sang định dạng khác.

.RTM File Extension

   
File name RTM File
File Type 1LabVIEW Run-Time Menu File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (22 Bình chọn)

File .RTM là file gì?

RTM là Misc Files - 1LabVIEW Run-Time Menu File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

Tập tin được tạo ra bởi LabVIEW, một chương trình đo lường khoa học sử dụng để tương tác với các thiết bị phần cứng; chứa một menu bao gồm các mục ứng dụng và các mặt hàng người dùng tùy chỉnh; dùng để hiển thị cụ ảo (.VI) chức năng và hoạt động.

What is a RTM file?

File created by LabVIEW, a scientific measurement program used to interact with hardware devices; contains a menu that includes application items and custom user items; used to display virtual instrument (.VI) functions and operations.

Cách mở .RTM file

Để mở file .RTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RTM do người dùng đóng góp.

  • National Instruments LabVIEW
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Universal Viewer Pro
  • 3Dconnexion Collage

Chuyển đổi file .RTM

File .RTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *