RTS File

? Cách mở file .RTS? Những phần mềm mở file .RTS và sửa file lỗi. Convert N/A RTS file sang định dạng khác.

.RTS File Extension

   
File name RTS File
File Type 1Royal TS Remote Connection File
Nhà phát triển code4ward
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .RTS là file gì?

RTS là Settings Files - 1Royal TS Remote Connection File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi code4ward.

Chứa cài đặt cho TS Hoàng gia, một chương trình tạo kết nối từ xa đến máy tính khác sử dụng Windows Remote Desktop Protocol (RDP); có thể bao gồm thông tin cấu hình cho nhiều kết nối máy tính từ xa, có thể được tổ chức thành các thư mục.

What is a RTS file?

Contains settings for Royal TS, a program that creates remote connections to other computers using the Windows Remote Desktop Protocol (RDP); may include configuration information for multiple remote desktop connections, which can be organized into folders.

Cách mở .RTS file

Để mở file .RTS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RTS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RTS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RTS do người dùng đóng góp.

  • code4ward Royal TS
  • RivaTuner MSI Master Overclocking Arena
  • RivaTuner MSI Master Overclocking Arena
  • Any Video Converter Professional
  • RealPlayer
  • Storm Codec Unicode
  • Storm Codec Unicode

Chuyển đổi file .RTS

File .RTS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *