RTSTN File

? Cách mở file .RTSTN? Những phần mềm mở file .RTSTN và sửa file lỗi. Convert XML RTSTN file sang định dạng khác.

.RTSTN File Extension

   
File name RTSTN File
File Type Audials Station File
Nhà phát triển Audials
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .RTSTN là file gì?

RTSTN là Data Files - Audials Station File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Audials.

Tập tin được tạo ra bởi phần mềm ghi dòng Audials Internet; lưu thông tin về một đài phát thanh Internet, bao gồm URL, bitrate, thể loại, và người nghe tối đa cho phép; sử dụng một định dạng XML đơn giản.

What is a RTSTN file?

File created by Audials Internet stream recording software; saves information about an Internet radio station, including the URL, bitrate, genre, and the maximum allowed listeners; uses a simple XML format.

Cách mở .RTSTN file

Để mở file .RTSTN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RTSTN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RTSTN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RTSTN do người dùng đóng góp.

  • Audials One 2019
  • Audials Radiotracker 2019
  • Audials Radiotracker 2019
  • Audials Tunebite 2019

Chuyển đổi file .RTSTN

File .RTSTN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *