RTTEX File

? Cách mở file .RTTEX? Những phần mềm mở file .RTTEX và sửa file lỗi. Convert N/A RTTEX file sang định dạng khác.

.RTTEX File Extension

   
File name RTTEX File
File Type Robinson Technologies Texture File
Nhà phát triển Seth A. Robinson
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (26 Bình chọn)

File .RTTEX là file gì?

RTTEX là Game Files - Robinson Technologies Texture File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Seth A. Robinson.

Hồ RTTEX là một file texture lưu trong định dạng Robinson Technologies Texture (RTTEX). Nó được sử dụng bởi Growtopia, một trò chơi mà cho phép bạn xây dựng thế giới, âm nhạc soạn, chọn một nghề nghiệp, các mặt hàng thương mại, và kiếm được những thành tựu. file RTTEX lưu trữ một hoặc nhiều kết cấu cho các yếu tố gameplay, chẳng hạn như nhân vật, mục, và cảnh quan.

What is a RTTEX file?

An RTTEX file is a texture file saved in the Robinson Technologies Texture (RTTEX) format. It is used by Growtopia, a game that allows you to build worlds, compose music, choose an occupation, trade items, and earn achievements. RTTEX files store one or more textures for gameplay elements, such as characters, items, and landscape.

Cách mở .RTTEX file

Để mở file .RTTEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RTTEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RTTEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RTTEX do người dùng đóng góp.

  • Growtopia

Chuyển đổi file .RTTEX

File .RTTEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *